Πολιτική Cookies

Το Κέντρο ξένων γλωσσών ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη της (εφ’ εξής: «Χρήστες») αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψή και περιήγησή τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα πάντα το συμφέρον των χρηστών, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας  και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «GDPR») εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας, γεγονός ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας για αυτήν.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ σας ενημερώνει επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την καθημερινή του λειτουργία (συλλογή, διαχείριση, χρήση, αποθήκευση, διαβίβαση προς τρίτους, προστασία), για το χρονικό διάστημα τήρησης αυτών, καθώς και για τα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγει το Κ.Ξ.Γ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ και για ποιους λόγους:

Το Κ.Ξ.Γ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ συλλέγει από τους πελάτες του κατά τη συμπλήρωση Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη ιστοσελίδα (site) του Κέντρου το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την περιοχή διαμονής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου. Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας ζητείται το κινητό και το σταθερό τηλέφωνο καθώς επίσης και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πελάτη.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Το Κ.Ξ.Γ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ διατηρεί το αρχείο με τα στοιχεία των πελατών για τη διάρκεια πέντε ετών πέραν της διάρκειας παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το μεταξύ των συμβαλλόμενων Συμφωνητικό Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιεί σε αυτούς αποστολή προωθητικού – διαφημιστικού υλικού εφόσον οι ίδιοι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ως προς αυτή την ενέργεια, καθώς επίσης και για την ύπαρξη δυνατότητας παροχής βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων εφόσον προκύψει η ανάγκη εντός του χρονικού αυτού διαστήματος (πέντε έτη).

Δικαιώματα πελατών (ως Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων)

Η αρχή της διαφάνειας της επεξεργασίας. Απαιτείται διαφανής ενημέρωση στον πελάτη (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων) ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του. Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων εφόσον ενδείκνυται, ηλεκτρονικώς.

Η ευκολότερη πρόσβαση του ενδιαφερομένου στα προσωπικά του δεδομένα. Ο πελάτης  (υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων) έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα δεδομένα που διατηρεί για αυτόν η διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ (υπεύθυνος επεξεργασίας).

Το δικαίωμα διόρθωσης. Ο πελάτης (υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων) έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τη διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ (υπεύθυνο επεξεργασίας) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Το δικαίωμα διαγραφής (Λήθη). Η διεύθυνση του Κ.Ξ.Γ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ (υπεύθυνος επεξεργασίας) είναι υποχρεωμένη να διαγράψει άμεσα (εφόσον δεν συντρέχει νόμιμος λόγος διατήρησης τα αποθηκευμένα και δημοσιοποιημένα δεδομένα του πελάτη (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων) και να ενημερώσει για το αίτημα διαγραφής κάθε τρίτο, ο οποίος έχει προβεί σε αναπαραγωγή των δεδομένων του υπόψη πελάτη.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για δημιουργία προφίλ. Κατάρτιση προφίλ είναι η οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου.

Για οποιοδήποτε αίτημα των πελατών με βάση τα ανωτέρω δικαιώματα, η διεύθυνση του  Κ.Ξ.Γ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ οφείλει να παρέχει πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος του πελάτη. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες ακόμη, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος.

Οι πελάτες διατηρούν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ και μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους ως Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

  • Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
  • Τ. +30 210 6475600
  • +30 210 6475628
  • Ε. contact@dpa.gr

Η ιστοσελίδα www.chatzistergiou.gr (εφεξής η «Ιστότοπος») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η παροχή περισσοτέρων πληροφοριών αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο. Με την πλοήγησή σας στον Ιστότοπο συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται κατωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

 Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.