Πτυχία - Εξετάσεις

 

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς τα διπλώματα στην Σουηδική γλώσσα χωρίζονται ως εξής:


1. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας SWEDEX (A2, B1, B2)

 

2. Το TISUS (C1) - (Test in Swedish for University Studies)

Οι εξετάσεις για τα πτυχία Swedex επιπέδου Α2, Β1, Β2 και ΤISUS διεξάγονται δυο (2) φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο.

                                                    

 

Η διάρκεια προετοιμασίας για την απόκτηση των αναγνωρισμένων πτυχίων είναι:


Α. Επίπεδο Α1-Α2 (Σε ένα οκτάμηνο)

Εισαγωγή στην γλώσσα με εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών δομών και εφαρμογή των γνώσεων τους στην καθημερινότητα, με απλές συζητήσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες, γνωριμία με το εκαπιδευτικό σύστημα της χώρας κλπ

Επίπεδο Α1+A2, οκτάμηνη προετοιμασία, με τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα (σύνολο 128 ώρες)

 

Β. Επίπεδο Β1-Β2 (Σε ένα οκτάμηνο)

Σε αυτό το οκτάμηνο εμπλουτίζουμε τις γνώσεις στο λεξιλόγιο και εμβαθύνουμε τους γραμματικούς κανόνες με σκοπό την άνετη επικοινωνία στον γραπτό και προφορικό λόγο. 

Επίπεδο Β1+Β2οκτάμηνη προετοιμασία, με τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα (σύνολο 128 ώρες)

 

Β. Επίπεδο C1 (Σε ένα οκτάμηνο)

Σε αυτό το οκτάμηνο οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην κατανόηση δύσκολων κειμένων καθώς ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν την γώσσα σε ακαδημαικό αλλά και επαγγελματικό περιβάλλον. Το πτυχίο TISUS είναι αυτό το οποίο θα τους ζητηθεί για σπουδές σε Πανεπιστήμια της Σουηδίας καθώς επίσης και για επιστημονική εργασία. 

Επίπεδο C1, οκτάμηνη προετοιμασία για το TISUS, με τέσσερις διδακτικές ώρες την εβδομάδα (σύνολο 128 ώρες)

 

 

Αναλυτικότερα...

Για την παρακολούθηση βασικών πτυχιακών σπουδών οι φοιτητές πρέπει να έχουν πτυχίο επάρκειας στην σουηδική γλώσσα ή να επιτύχουν στην εθνική εξέταση πιστοποίησης γλώσσας TISUS (Test in Swedish for University Studies).

Το Swedex πιστοποιεί τις πρακτικές γλωσσικές δεξιότητες στη σουηδική γλώσσα σε επίπεδο Α2, Β1 και Β2 σύμφωνα με τα κριτήρια διασφάλισης του ALTE και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ευρώπη από τον Μάιο του 2005. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται το Πανεπιστήμιο Folkuniversitetet της Σουηδίας από κοινού με το Swedish Institute στην Σουηδία.

 

 


ΣΟΥΗΔΙΚΑ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και συστηματική προετοιμασία για την εκμάθηση της σουηδικής γλώσσας και την επιτυχία σας στα ακόλουθα επίπεδα:

Επίπεδο Α2

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με τη σουηδική γλώσσα και κουλτούρα. Διδάσκεται τα βασικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της σουηδικής γλώσσας. Στόχος σε αυτό το επίπεδο είναι να μπορεί ο σπουδαστής να κατανοεί και να συμμετέχει σε απλές καθημερινές συζητήσεις (γραπτό και προφορικό λόγο), δηλαδή χαιρετισμούς, συστάσεις, ευχές, απλές τηλεφωνικές συνομιλίες, να ρωτά και να δίνει κατευθύνσεις. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης (εφόσον ζητηθεί από το σπουδαστή) για το σύστημα ανωτάτης εκπαίδευσης στην Σουηδία.
Επίπεδα Β1-Β2-C1

Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου στοχεύουν στη βελτίωση της προφοράς, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου καθώς και την εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στόχος είναι ο σπουδαστής να μπορεί να κατανοεί αλλά και να επικοινωνεί πάνω σε πιο σύνθετα θέματα, όπως άρθρα εφημερίδων, πολιτικές συζητήσεις, επιστημονικές διαλέξεις κτλ. Τελειώνοντας κάποιος το επίπεδο αυτό και δίνοντας εξετάσεις είτε στο Πανεπιστήμιο είτε σε κάποιο ειδικό σχολείο, μπορεί να γίνει δεκτός σε Πανεπιστήμια της Σουηδίας.

 

 

 

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.