Πτυχία - Εξετάσεις - Αποτελέσματα εξετάσεων

 

 

Εκπαιδευτικό έτος 2021-2022


Εγγραφές - πληροφορίες για νέα τμήματα εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 στο site των Κέντρων και εντός των Κέντρων Ασκληπιού 33 - Λάρισα

 

  Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ!

 http://www.chatzistergiou.gr/φόρμα-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-demo

και θα σας ενημερώσουμε για

τις προσφορές μας


 

Μαθήματα Ιαπωνικών στη Λάρισα αλλά και ONLINE σε όλο τον κόσμο!


Στα Κέντρα μας διδάσκουμε την Ιαπωνική γλώσσα από το 2008. Τα μαθήματα κινεζικών απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες καθώς επίσης και σε επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο επικοινωνίας ή και σύντομης απόκτησης πτυχίου.

 

Οι εγγραφές άρχισαν!

Νέα τμήματα από 20-9-2021

 


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου προσφέρουν ολοκληρωμένη και συστηματική προετοιμασία για την εκμάθηση της Ιαπωνικής γλώσσας και την επιτυχία σας στα ακόλουθα επίπεδα:

 

 

Επίπεδο 4 - Γιόνκιού - Επίπεδο αρχαρίων
Το επίπεδο αυτό απαιτεί την κατοχή των πολύ βασικών στοιχείων της γραμματικής, την ικανότητα γραφής με Hiragana, Katakana (συλλαβικές γραφές) και περίπου 100 Kanji (ιδεογράμματα) . Επιπλέον απαιτείται η γνώση περίπου 800 λέξεων, η συμμετοχή σε απλές συνομιλίες, καθώς και η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης μικρών και απλών προτάσεων.

Επίπεδο 3 - Σανκιού - Μεσαίο Επίπεδο
Το επίπεδο αυτό απαιτεί την κατοχή βασικών στοιχείων της γραμματικής, την γνώση περίπου 300 Kanji (ιδεογράμματα) και περίπου 1500 λέξεων. Επιπλέον απαιτείται η συμμετοχή σε καθημερινές συζητήσεις και η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης απλών κειμένων και προτάσεων.

Επίπεδο 2 - Νικιού - Επίπεδο προχωρημένων Α'
Το επίπεδο αυτό απαιτεί την κατοχή σχετικά υψηλού επιπέδου γραμματικής, την γνώση περίπου 1000 Kanji (ιδεογράμματα) και περίπου 6000 λέξεων. Ο κάτοχος του θα είναι σε θέση να συζητά, να γράφει και να διαβάζει για θέματα γενικής φύσεως.

Επίπεδο 1 - Ικκιού - Επίπεδο προχωρημένων Β'
Το επίπεδο αυτό απαιτεί την κατοχή υψηλού επιπέδου γραμματικής, την γνώση περίπου 2000 Kanji (ιδεογράμματα) και περίπου 10000 λέξεων. Ο κάτοχος του χειρίζεται τόσο καλά την γλώσσα που θα μπορεί να διαβιώσει στην Ιαπωνική κοινωνία.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Ιαπωνική Πρεσβεία την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου.
Οι επιτυχόντες λαμβάνουν επίσημο πτυχίο αναγνωρισμένο από την Πρεσβεία.

 

Οι Εξατάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας Iαπωνικής Γλώσσας - Japanese Language Proficiency Test (JLPT) διεξάγεται υπό την αιγίδα των Japan Foundation και Japan Educational Exchanges and Services από το 1984, ως ένα αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης και πιστοποίησης του επιπέδου της Ιαπωνικής γλώσσας για όσους δεν την έχουν ως μητρική.Οι Νέες Εξετάσεις


 

Με την πάροδο του χρόνου, οι υποψήφιοι διαφοροποιήθηκαν και η χρήση των αποτελεσμάτων του JLPT διευρύνθηκε καθώς αυτά συμπεριλαμβάνονται σε διαδικασίες ελέγχου υποψηφίων εργαζομένων, καθώς και στην αξιολόγηση προσωπικού για προαγωγές και αυξήσεις μισθών. Επίσης, υποβλήθηκαν πολλές σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση των εξετάσεων από όλο τον κόσμο.

Για να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη συνάφεια και η ορθότητα του JLPT, το Japan Foundation και το Japan Educational Exchanges and Services θα εισάγουν μία αναθεωρημένη εκδοχή των εξετάσεων από το 2010. Οι νέες αυτές εξετάσεις αποκομίζουν όλα τα πλεονεκτήματα της πλέον ανεπτυγμένης έρευνας για το ιαπωνικό παιδαγωγικό σύστημα και τη θεωρία των διαγωνισμών και αντικατοπτρίζει τον ευρύ πλούτο στοιχείων που συσσωρεύτηκαν από τότε που ξεκίνησαν οι πρώτες εξετάσεις JLPT, πριν από 20 χρόνια περίπου.

Σημεία αναθεώρησης

(1) Αναθεώρηση με σκοπό τον υπολογισμό της ικανότητας επικοινωνίας αναγκαίας για την εκτέλεση καθηκόντων.
Δίνοντας έμφαση τόσο στην πρακτική ικανότητα επικοινωνίας στα Ιαπωνικά, όσο και στη γνώση της Ιαπωνικής γλώσσας, η εξέταση αυτή μετράει τη γνώση της γλώσσας που περιλαμβάνει λεξιλόγιο και γραμματική, καθώς και την ικανότητα που απαιτείται για την εκτέλεση επικοινωνιακών καθηκόντων χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση.

2) Αναθεώρηση με σκοπό την αύξηση του αριθμού των επιπέδων από 4 σε 5
Οι νέες εξετάσεις αυξάνουν τον αριθμό των επιπέδων από 4 (επίπεδο 1, επίπεδο 2, επίπεδο 3, επίπεδο 4) σε 5 (N1, N2, N3, N4, N5). Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αντιστοιχία των επιπέδων των νέων εξετάσεων με αυτήν των παλαιών.

Επίπεδο
Περιεχόμενο
Κατηγορία εξετάσεων
(χρόνος εξετάσεων)
N1
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 1, αλλά σχεδιασμένο να υπολογίζει λίγο πιο προχωρημένες ικανότητες
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο-Γραμματική), Ανάγνωση
(110 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(60 λεπτά)
Ν2
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 2
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο-Γραμματική), Ανάγνωση
(105 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(50 λεπτά)
Ν3
Τοποθετείται σαν γέφυρα μεταξύ των παλαιών επιπέδων 2 και 3 (καινούριο επίπεδο)
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο)
(30 λεπτά)
Γνώση της γλώσσας
(Γραμματική),
Ανάγνωση
(70 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(40 λεπτά)
Ν4
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 3
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο)
(30 λεπτά)
Γνώση της γλώσσας
(Γραμματική),
Ανάγνωση
(60 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(35 λεπτά)
N5
Περίπου το ίδιο επίπεδο όπως και το παλαιό επίπεδο 4
Γνώση της γλώσσας (Λεξιλόγιο)
(25 λεπτά)
Γνώση της γλώσσας
(Γραμματική),
Ανάγνωση
(50 λεπτά)
Ακουστική κατανόηση
(30 λεπτά)

 

 • Οι απαντήσεις θα βαθμολογηθούν όπως και στις προηγούμενες εξετάσεις. Σημειώστε ότι το νέο JLPT δεν συμπεριλαμβάνει εξετάσεις απευθείας υπολογισμού προφορικής ή γραπτής ικανότητας.

 

Συμμετέχουμε ανελλειπώς στις εξετάσεις "Japanese Language Proficiency Test" των Οργανισμών Japan Foundation και Japan Educational Exchanges and Services

 

Μαθήματα Ιαπωνικής γλώσσας στα Κέντρα μας!

 

 

 • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων

 • Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων

 

 

Μαθήματα Ιαπωνικών εντός των Κέντρων μας (in class) αλλά και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές. 

Αν επιθυμείτε

 • να μάθετε ιαπωνικά
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα από τα αναγνωρισμένα πτυχία

Ν5 - Elementary I

Ν4 - Elementary II

Ν3 - Pre-Intermediate

Ν2 - Intermediate

Ν1 - Advanced

 

 

Όμως...


 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτε

 

 

...τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class !


 επειδή

 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!

 

 

 • Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!

 


    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα


                                                      εδώ


    και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning


Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.