Toefl

O βασικός στόχος του TOΕFL είναι ο χώρος της εκπαίδευσης. Κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές και φοιτητές που στοχεύουν στην εισαγωγή τους σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα τελευταία το ζητούν ως προαπαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για να κάνουν δεκτούς νέους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ακόμα και εκείνους που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Από το Σεπτέμβριο του 2005 το ΤΟΕFL άλλαξε ριζικά μορφή και μετατράπηκε από CBT (computer-based TOEFL) σε iBT (internet-based TOEFL). Η νέα μορφή εξέτασης, που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2006, εισάγει τον υποψήφιο σε έναν δημιουργικό περιβάλλον όπου καλείται να συνθέσει μηνύματα συνδυάζοντας γραπτές και προφορικές δεξιότητες. Οι αλλαγές αυτές έγιναν προκειμένου να αξιολογείται πιο ολοκληρωμένα η ικανότητα ενός υποψήφιου να χρησιμοποιεί με σαφήνεια την αγγλική γλώσσα σε ακαδημαϊκές καταστάσεις. Το τεστ δίνεται σε καθορισμένη ημερομηνία που έχει επιλέξει ο υποψήφιος σε ένα δίκτυο εξεταστικών κέντρων (network of Internet-based test centres). Πιο συγκεκριμένα το internet-based TOEFL αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Κατανόηση γραπτού κειμένου – Reading
Στο μέρος αυτό ο υποψήφιος διαβάζει από 3 έως 5 αποσπάσματα των 700 περίπου λέξεων από πανεπιστημιακά κείμενα και καλείται να απαντήσει σε 12-14 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για κάθε κείμενο. Ο διαθέσιμος χρόνος κυμαίνεται από 60 – 100 λεπτά και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 – 30.

Κατανόηση προφορικού λόγου – Listening
Στο τμήμα αυτό εξετάζεται και αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί τον προφορικό λόγο σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 60-90 λεπτά και η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-30. Οι υποψήφιοι ακούνε διαλέξεις και συζητήσεις (διάρκειας 3-5 λεπτών η καθεμία περίπου) και μετά καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις (5 ή 6 για κάθε περίπτωση).

Προφορική εξέταση – Speaking
Στο μέρος αυτό αξιολογείται η ικανότητα του υποψηφίου να μπορεί να επικοινωνεί στο περιβάλλον ενός πανεπιστημίου ή ενός κολλεγίου. Αναλυτικότερα, υπάρχουν 6 ερωτήματα στα οποία εξετάζεται ένας υποψήφιος:
Ανεξάρτητα Ερωτήματα – Independent Tasks: Τα δυο (2) πρώτα ερωτήματα ζητούν από τους υποψήφιους να εκφράσουν την άποψη τους πάνω σε ένα οικείο θέμα. Ο υποψήφιος έχει 15 δευτερόλεπτα να προετοιμαστεί και 45 δευτερόλεπτα για να απαντήσει.
Συνδυαστικά Ερωτήματα – Integrated Tasks: Τα επόμενα τέσσερα (4) ερωτήματα απαιτούν τον συνδυασμό ικανοτήτων προκειμένου ο υποψήφιος να εκφράσει τη γνώμη για ένα συγκεκριμένο θέμα. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται από τον υποψήφιο να διαβάσει, να ακούσει και έπειτα να απαντήσει προφορικά. Για κάθε συνδυαστικό ερώτημα ο υποψήφιος έχει στην διάθεση του 30 δευτερόλεπτα προετοιμασίας και ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την απάντηση του.
Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ακουστικά και μικρόφωνα για την εξέταση αυτή. Οι απαντήσεις καταγράφονται ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου μεταδίδονται στο βαθμολογικό κέντρο του ETS όπου αξιολογούνται από βαθμολογητές. Η συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης είναι 20 λεπτά. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται από 0-4 και το σύνολο της βαθμολογίας μετατρέπεται σε μια κλίμακα 0-30.

Γραπτή εξέταση – Writing
Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι 4 ώρες και κάθε τμήμα έχει τον δικό του χρονικό περιορισμό. Ο εξεταζόμενος ξεκινά με το τμήμα όπου αξιολογείται κατά πόσο είναι ικανός να κατανοεί γραπτό κείμενο (Reading), στην συνέχεια εξετάζεται ως προς την ικανότητά του να κατανοεί τον προφορικό λόγο (Listening) και ακολουθούν η προφορική εξέταση (Speaking) και η εξέταση του γραπτού λόγου (Writing). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει περιληπτικά την δομή και την διάρκεια των επιμέρους τμημάτων του τεστ:

Τμήμα Τεστ
Διάρκεια - Αριθμός Ερωτήσεων


Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading) - Διάρκεια 60-100΄ - Αριθμός Ερωτήσεων 36-70
Κατανόηση γραπτού Λόγου (Listening) - Διάρκεια 60-90΄ - Αριθμός Ερωτήσεων 34-51
Διάλειμμα (Break ) - Διάρκεια 10΄
Προφορικά (Speaking) - Διάρκεια  20΄ - Αριθμός Ερωτήσεων 6 ζητήματα
Έκθεση (Writing) - Διάρκεια 50΄ - Αριθμός Ερωτήσεων 2 ζητήματα

Η βαθμολογία του κάθε μέρους κυμαίνεται από 0 έως 30 ενώ η διάρκεια είναι διαφορετική σε κάθε μέρος της εξέτασης. Δεν υπάρχει μια βάση την οποία ο υποψήφιος πρέπει να περάσει. Η επιτυχία του κάθε υποψηφίου στο iBT εξαρτάται από τη βαθμολογία που θα πάρει και η οποία κυμαίνεται από 0 έως 120. Το κάθε Πανεπιστήμιο κρίνει από τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κάποιος εάν έχει επαρκή γνώση Αγγλικών για να φοιτήσει σε κάποιο από τα τμήματα του. Γενικότερα, τα καλύτερα Πανεπιστήμια απαιτούν υψηλότερα σκορ ενώ τα χειρότερα Πανεπιστήμια απαιτούν χαμηλότερα σκορ.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα και τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Τα αποτελέσματα θα είναι καταχωρημένα σε σελίδα του διαδικτύου στην οποία ο υποψήφιος θα έχει πρόσβαση αφού πρώτα καταχωρίσει το όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας του.
Η εξέταση γίνεται σε ασφαλή προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα και ο υποψήφιος λαμβάνει και διεξάγει το τεστ μέσω διαδικτύου.
Μπορείτε να εγγραφείτε εύκολα και γρήγορα ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.ets.org/toefl/
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δώσει το TOEFL (internet-based) μια φορά το μήνα.

Το σκορ στο TOEFL είναι έγκυρο μόνο για 2 χρόνια. Με άλλα λόγια, με την πάροδο 2 χρόνων από την εξέταση στο TOEFL το σκορ κάθε υποψηφίου διαγράφεται από τις βάσεις δεδομένων του TOEFL και το ETS δεν στέλνει άλλη επιστολή με σκορ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει κρατήσει αντίγραφο με το σκορ του, θα πρέπει να ρωτήσει το Πανεπιστήμιο στο οποίο κάνει αίτηση εάν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ή όχι. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια δεν κάνουν δεκτό αντίγραφο του σκορ από τον υποψήφιο αλλά απαιτούν το σκορ να σταλθεί απευθείας από το ETS.

Έμπειροι καθηγητές και καταξιωμένοι φιλόλογοι των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου σας προετοιμάζουν για την εξέταση του TOEFL με μοναδικό στόχο την επιτυχία σας. Υπάρχουν 8 περίοδοι προετοιμασίας (η κάθε μια διάρκειας οκτώ εβδομάδων) σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η περίοδος προετοιμασίας TOEFL εξαρτάται από το επίπεδο Αγγλικών του κάθε υποψηφίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο του TOEFL είναι σχεδόν επίπεδο Proficiency υποψήφιοι που είναι κάτοχοι του δεν θα χρειαστούν περισσότερο από οκτώ εβδομάδες προετοιμασίας (1 περίοδο). Υποψήφιοι με επίπεδο Lower θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα συνδυαστικό κύκλο μαθημάτων Proficiency και TOEFL διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους (24-36 εβδομάδες) για την επίτευξη υψηλού σκορ στις εξετάσεις.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου σχηματίζονται νέα τμήματα στις αρχές κάθε μήνα. Αν κάποιος υποψήφιος θέλει να ακολουθήσει ένα πολύ εντατικό ρυθμό τότε υπάρχει η δυνατότητα του ιδιαίτερου μαθήματος.

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.