EDI

EDI

Το EDI (Education Development International) είναι ένας πρωτοπόρος διεθνής φορέας πιστοποίησης που δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση του Κέντρου Εξετάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) και του επιφανούς οργανισμού αξιολόγησης μέσω διαδικτύου GOAL.
Ο φορέας EDI παρέχει πιστοποιήσεις διεθνώς μέσω ενός δικτύου 4.000 και άνω εγγεγραμμένων κέντρων σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Οι πιστοποιήσεις αυτές αναγνωρίζονται από Πανεπιστήμια, υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, επαγγελματικούς φορείς και εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι πιστοποιήσεις EDI ESOL International (προηγούμενος τίτλος τους JETSET) απευθύνονται σε υποψηφίους που δεν έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά Αγγλομάθειας υψηλής ποιότητας. Είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές των επιπέδων γλωσσομάθειας που ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες.

Τα πιστοποιητικά του EDI ESOL International έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύσσουν και να αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην Αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις, που διενεργούνται σε διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας, καλύπτουν τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες: Reading (κατανόηση του γραπτού λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), Writing (γραπτή έκφραση). Το Speaking (προφορική έκφραση) εξετάζεται προαιρετικά. Τα πιστοποιητικά είναι ειδικά προσαρμοσμένα για υποψήφιους όλων των ηλικιών και ξεκινούν από το επίπεδο των αρχαρίων φτάνοντας έως και το επίπεδο Γ1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Κάθε επίπεδο EDI ESOL International αποτελείται από τρία υποχρεωτικά μέρη (Reading, Listening & Writing) και ένα προαιρετικό (Speaking). Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την αντιστοιχία των επιπέδων με αυτά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF) για τις Ξένες Γλώσσες:

ΕΠΙΠΕΔΑ EDI Certificates in ESOL International

1. EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) -
Επίπεδο Άριστης Γνώσης


2. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) -  Επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης


3. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) . - B2 Επίπεδο Καλής Γνώσης


4. EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1). - Επίπεδο Μέτριας Γνώσης


5. EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 2) - ΕΠΙΠΕΔΟ: JETSET 3 - A2 Επίπεδο Βασικής Γνώσης


6. EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 1) - ΕΠΙΠΕΔΟ: JETSET 2 -  A1 Επίπεδο Στοιχειώδους γνώσης

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση το 50%.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

75% - 100% ΔΙΑΚΡΙΣΗ   Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο / Μετάβαση στο μεθεπόμενο επίπεδο*
60 - 74% ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ   Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο
50 - 59% ΒΑΣΗ    Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο
< 50% ΚΑΤΩ ΑΠ0 ΤΗ ΒΑΣΗ   Απαιτείται επιπλέον μελέτη και επανεξέταση

*Στη διακριτική ευχέρεια του καθηγητή

Η συνολική βαθμολογία βγαίνει από το μέσο όρο των τριών υποχρεωτικών εξεταζομένων δεξιοτήτων (Listening, Reading & Writing) που συμψηφίζονται και των οποίων τα επιμέρους ποσοστά αναγράφονται στο πιστοποιητικό. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτικά τα αποτελέσματά τους σε έντυπη μορφή και πιστοποιητικό χορηγείται σε όσους βρίσκονται από τη βάση (50%) και πάνω.
Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους υποψηφίους να γνωρίζουν τα δυνατά και λιγότερο δυνατά σημεία τους, σε περίπτωση αποτυχίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading & Listening) ελέγχεται μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής και τύπου Σωστό / Λάθος. Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answer sheet)πολλαπλών επιλογών (multiple choices), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση OMR (Optical Mark Reader).
Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ανοιχτών υποκειμενικών ερωτημάτων που απαιτούν σύντομες ή/και πιο μακροσκελείς απαντήσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του EDI.
Τα προφορικά (Speaking) αξιολογούνται πρώτον από τους Oral Examiners και τελικά από τους εξεταστές του EDI.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Τα επίπεδα EDI ESOL International Entry 1, 2 και 3 (A1, A2 και B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς αντίστοιχα) είναι προσαρμοσμένα στις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται. Για υποψήφιους από 6 έως 16 ετών διατίθενται οι λεγόμενες JET versions (Junior English Tests), ενώ άτομα άνω των 16 ετών μπορούν να επιλέξουν τις λεγόμενες SET versions (Senior English Tests) για ενήλικες.

Τα επίπεδα EDI ESOL International Level 1 και 2 δεν έχουν τον παραπάνω διαχωρισμό σε ηλικιακές ομάδες και είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες. Ο διαχωρισμός αυτός στα συγκεκριμένα επίπεδα δεν κρίθηκε απαραίτητος δεδομένου του προχωρημένου επιπέδου γλωσσομάθειας που απαιτείται εκ μέρους των υποψηφίων.

 

Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας για προετοιμασία EDI στα Κέντρα μας

 

 

 • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων

 • Ταχύρρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων

 

Μαθήματα Αγγλικών εντός των Κέντρων μας (in class) αλλά και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές. 

Αν είστε ενήλικας και επιθυμείτε

 • να μάθετε αγγλικά
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα από τα αναγνωρισμένα πτυχία του EDI

 

Όμως...

 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτε


Τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class επειδή

 


 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!

 

 

 • Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!

 


    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα


                                                      εδώ


    και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.