Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


 

Αρχαρίων (Α1) για Β2 (καλή γνώση - LOWER)

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 8 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 4

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2017

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : Μάιος 2018

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"

Κόστος : Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας κάνουμε την προσφορά μας.


 

Αρχαρίων (Α2+) για Β2 (καλή γνώση - LOWER)

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 4 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 4

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2017

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : Νοέμβριος 2017

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"

Κόστος : Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας κάνουμε την προσφορά μας.

 

 

 

Από επίπεδο Β1 για Β2 (καλή γνώση - LOWER)

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 4 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 4

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2017

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : Νοέμβριος 2017

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"

Κόστος : Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας κάνουμε την προσφορά μας.


Από επίπεδο Β2 για C1 (πολύ καλή γνώση - ADVANCED)

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 4 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 5

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2017

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : Νοέμβριος 2017

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"

Κόστος : Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας κάνουμε την προσφορά μας.

 

 

Από επίπεδο C1 για C2 (άριστη γνώση - PROFICIENCY)πίπεδο Β2

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 4 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 6

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2017

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : Νοέμβριος 2017

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"

Κόστος : Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας κάνουμε την προσφορά μας.

 

 

 

Λίγα λόγια για το Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας


Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.
Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα .
Οι εξετάσεις για το ΚΠΓ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μία μόνο ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.

Οι εξετάσεις αυτές σχεδιάστηκαν με βάση:

 1. Ενιαίο πλαίσιο προγράμματος για όλες τις γλώσσες και
 2. Κοινές προδιαγραφές θεμάτων εξέτασης και οργάνων μέτρησης των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.


Το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάστηκε με βάση τη διεθνή εμπειρία. Τα επίπεδα γνώσης που πιστοποιούνται προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Το ΚΠΓ «συναγωνίζεται» άλλα διεθνή συστήματα πιστοποίησης τα οποία χορηγούν πιστοποιητικά και στην Ελλάδα με πρωτοβουλία ξένων οργανισμών.
Το ΚΠΓ, όμως, δεν έχει εμπορικό ενδιαφέρον και δε συνεπάγεται οικονομικά οφέλη. Δεν είναι σύστημα πιστοποίησης που αναπτύσσεται, προκειμένου να αποφέρει κέρδη. Υποστηρίζεται από την πολιτεία, η οποία το επιχορηγεί, έτσι ώστε το κόστος συμμετοχής για τους υποψηφίους να είναι συμβολικό.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναθέσει το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εποπτεία των εξετάσεων σε Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους και εξειδικευμένους Πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Η επιστημονική στήριξη των μέχρι τώρα εξεταζόμενων γλωσσών του ΚΠΓ έχει ανατεθεί στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Την επιστημονική ευθύνη για τη σύνταξη των θεμάτων κάθε γλώσσας έχει αναλάβει ένα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους μέλος ΔΕΠ των ανωτέρω Πανεπιστημίων.
Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οργανώνονται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεξάγονται δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο), στηριζόμενες στον οργανωμένο και άρτια εξοπλισμένο μηχανισμό των εξετάσεων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η επιστημονική και διοικητική στήριξη των εξετάσεων αυτών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό συνετέλεσαν στην άμεση καταξίωση του νέου αυτού θεσμού, που θεωρείται, πλέον, ως ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας.
Έτσι, ήδη, αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ.
Περιλαμβάνεται σε όλες τις διμερείς μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το Υπουργείο.
Έχουν, επίσης, προγραμματισθεί συντονισμένες ενέργειες προβολής του ΚΠΓ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων τους.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Στην παρούσα χρονική στιγμή τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι:

 • A1-A2 (Βασικός χρήστης),
 • B1-B2 (Ανεξάρτητος χρήστης) και
 • Γ1-Γ2 (Ικανός χρήστης)

Η κάθε εξέταση αποτελείται από 4 Ενότητες και κάθε μια από αυτές στοχεύει στον έλεγχο συγκεκριμένων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματώνονται με χρήση της γλώσσας για κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Οι ενότητες είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
 • Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
 • Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
 • Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Οι εξετάσεις του ΚΠγ πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική προκήρυξη ως εξής:

Α. Δύο φορές το χρόνο, το πρώτο 20ήμερο Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα, για τα επίπεδα Β(Β1 & Β2) και Γ1 των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών.

Β. Μία φορά το χρόνο  το πρώτο 20ήμερο Μαΐου για τα επίπεδα Α(Α1 & Α2) των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Ιταλικών καθώς και για τα επίπεδα Β(Β1 & Β2)  των Τουρκικών

Στην προκήρυξη καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων η οποία συνήθως είναι 2-3 μήνες πριν από τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώνεται εγκαίρως στα ΜΜΕ, στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠγ, οι εξετάσεις – για τη διευκόλυνση των υποψηφίων - πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακο. Μία ημέρα πριν από τις εξετάσεις καταρτίζεται από τα Εξεταστικά κέντρα ειδικό πρόγραμμα εξέτασης της προφορικής δοκιμασίας.

Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές / συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Εξεταστικά κέντρα ορίζονται σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε περιοχές με μικρό αριθμό υποψηφίων. Σημειώνεται δε ότι λειτουργούν και δυο ειδικά εξεταστικά κέντρα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜΕΕΑ) στην περιφέρεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Για τη μετάδοση των θεμάτων στα Εξεταστικά κέντρα χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή των πανελληνίων εξετάσεων, τα δε θέματα μεταδίδονται μέσω του συστήματος VBI την ημέρα και ώρα της εξέτασης, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο των θεμάτων.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, όλα τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων παραδίδονται στα ορισμένα Βαθμολογικά Κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης για την αξιολόγησή τους. Τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων αξιολογούνται και εισάγονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης (σύστημα ΟpticalMarkReader).

Η έκδοση αποτελεσμάτων γίνεται με πίνακα επιτυχίας ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας. Με βάση τον πίνακα αυτό, χορηγείται στους επιτυχόντες το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική τους βαθμολογία από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβάλει την αίτησή τους ή από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ο/η υποψήφιος/α είχε υποβάλει την αίτησή του/της.

 

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και το Κέντρο μας

 

 • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων του συγκεκριμένου πτυχίου
 • Ταχύρρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων
 • Υπεύθυνη προετοιμασία για τις εξετάσεις


 

 

Προσφέρουμε μαθήματα εντός των κέντρων μας (in class)


αλλά...


και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές. Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικού μαθήματος.


 


Επιθυμείτε να αποκτήσετε σύντομα το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) αλλά σας δυσκολεύει ο χρόνος και η μετακίνηση;

 

Τότε μπορείτε να επιλέξετε  παρακολούθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη διαδραστική πλατφόρμα web@class επειδή

 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!

 

 

     * Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας και υποστηρίζει όλα τα μέρη (parts) των εξετάσεων (GVR, LISTENING, WRITING, SPEAKING)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.