Πτυχία - Εξετάσεις

Πιστοποίηση:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται κάθε Ιούνιο από επιτροπή εξεταστών που έρχεται στο ΙΜΧΑ από το Universiteti I Tiranes (Departamenti i Gjuhes Shqipe). Εξετάσεις γίνονται και για τα τρία επίπεδα της Αλβανικής (Α, Β, C).

Επίπεδο γνώσης
Α Βασικό επίπεδο
Β Μέσο επίπεδο
C Προχωρημένο επίπεδο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.


Τα επίπεδα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρία. Κάθε επίπεδο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ A, Β, C

Επίπεδο A
Βασικό επίπεδο.


Βασική γνώση της γλώσσας και απλή χρήση του περιορισμένου λεξιλογίου.
Απλοί διάλογοι.
Μετάφραση απλού κειμένου.
Γραμματική: οριστική έγκληση, ενεστώτας, μέλλοντας.
Τα βοηθητικά ρήματα.
Επίθετα.
Πτώσεις ουσιαστικών και προθέσεις.
Έκθεση.

Επίπεδο B
Μέσο επίπεδο.

Μέτρια γνώση της γλώσσας.
Χρήση και παρουσίαση του περιεχομένου του κειμένου και των μορφολογικών και συντακτικών δομών.
Γραμματική: οι βαθμοί των επιθέτων.
Ανώμαλα ρήματα.
Δεικτικές αντωνυμίες και η κλίση τους.
Παρατατικός, αόριστος.
Σχηματισμός προτάσεων.
Έκθεση.

Επίπεδο C
Προχωρημένο επίπεδο.


Καλή γνώση της γλώσσας.
Καλά οργανωμένες ιδέες και γνώση.
Καλή ροή του λόγου
Γραμματική: σύνθετοι ρηματικοί χρόνοι.
Αναφορικές, προσωπικές, κτητικές αντωνυμίες.
Αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών.
Ευκτική, δυνητική (πιθανολογική ) και θαυμαστική έγκλιση.
Έκθεση.

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.